Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Transparentny, detaliczny rynek gazu w Polsce. Możliwe dalsze działania - warsztaty URE i TOE

9 grudnia br. Urząd Regulacji Energetyki i Towarzystwo Obrotu Energią zorganizowały kolejne warsztaty dotyczące rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Urzędu Regulacji Energetyki, Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiej Spółki Gazownictwa oraz spółki GAZ-SYSTEM.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki otwierając spotkanie zaznaczył, jak ważna dla rozwoju rynku jest edukacja wszystkich jego uczestników oraz dialog z przedsiębiorcami. Podkreślił też znaczenie wparcia odbiorców indywidualnych w efektywnym radzeniu sobie z mogącymi pojawiać się na rynku nieprawidłowościami.

 – Rynek nie jest dla regulatora, ale dla jego uczestników i dlatego nie wyobrażam sobie tworzenia skutecznych ram regulacyjnych bez głosu podmiotów działających w danym sektorze gospodarki. Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w takie podejście - powiedział Rafał Gawin.

Zwrócił też uwagę, że tegoroczne spotkanie odbywa się w dość trudnym okresie.

 – Przychodzi nam mówić o rozwoju rynku w momencie, kiedy jeden z największych alternatywnych sprzedawców paliwa gazowego właśnie zakończył działalność. Takie sytuacje pokazują, jak ważne było wprowadzenie instytucji sprzedawcy rezerwowego na rynku gazu.

Piotr Adamczak, Prezes Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, które było współgospodarzem spotkania, podkreślił znaczenie dobrych regulacji, które uwzględniałyby różnorodność i złożoność rynku gazu. Wyraził również nadzieję, że wnioski z takich spotkań jak wczorajsze warsztaty pozwolą na stałą poprawę funkcjonowania detalicznego rynku gazu w Polsce.

Uczestnicy warsztatów rozmawiali m.in. o sprzedaży rezerwowej i potrzebie udoskonalenia przepisów regulujących ten obszar, procedurze zmiany sprzedawcy, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz konieczności zwiększania świadomości i edukacji odbiorców końcowych.

Na początku 2018 roku w Polsce było 6,8 mln detalicznych odbiorców paliwa gazowego i 250 tys. odbiorców komercyjnych. Koncesję na obrót tym paliwem posiadało 192 przedsiębiorców, z czego 42 dostarczało gaz do gospodarstw domowych. Obowiązujące przepisy umożliwiają konkurowanie o klienta detalicznego, a konsumenci coraz częściej korzystają z tego prawa: na zmianę sprzedawcy zdecydowało się już blisko 230 tys. odbiorców końcowych (w okresie od grudnia 2011 roku do końca września 2019 roku).

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 10.12.2019
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry