Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszają tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji

Po pierwszym etapie aukcji OZE, który był dedykowany instalacjom już istniejącym, od 5 grudnia Prezes URE rozpoczyna aukcje dla instalacji nowo powstających.

Sesje siedmiu kolejnych aukcji rozpoczynamy od aukcji o największej wartości i wolumenie. Wartość energii możliwa do zakontraktowania w dzisiejszej aukcji, w koszyku dla dużych (większych niż 1 MW) instalacji wykorzystujących energię wiatru i słońca wynosi ponad 32 mld złotych (prawie 114 TWh).

  Ilość i wartość energii przewidziana do sprzedaży w tegorocznej aukcji dla wiatraków i fotowoltaiki dwukrotnie przewyższa ilość i wartość energii z analogicznego koszyka z ubiegłego roku - zwraca uwagę Rafał Gawin, Prezes URE 

  • Jutro, tj. 6 grudnia (piątek) odbędzie się aukcja dla dużych instalacji biomasowych i wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy. W tym koszyku możliwa do sprzedania ilości energii wynosi prawie 15 TWh, a jej wartość to ponad 5,5 mld zł.
  • Na poniedziałek, 9 grudnia została przewidziana aukcja dla małych elektrowni wodnych (o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW). Dla instalacji, mogących brać udział w tej aukcji, ustawodawca przewidział także wsparcie w postaci systemów taryf gwarantowanych FIT/FIP – wytwórcy muszą wybrać system wsparcia, z którego chcą korzystać. Ilość energii możliwa do zakontraktowania w tym koszyku wynosi 140 GWh o wartości ponad 71 mln zł.
  • We wtorek, 10 grudnia, odbędzie się aukcja dla małych, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz wiatru. Spośród aukcji dla nowych instalacji ta aukcja plasuje się na drugim miejscu pod względem wartości (ponad 4,2 mld zł) i ilości (11,4 TWh) energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży.
  • Na 11 grudnia (środa) została zaplanowana aukcja dla małych instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Instalacje, które mogłyby wziąć udział w tej aukcji mogą alternatywnie skorzystać z systemów FIT/FIP. W koszyku przewidziano sprzedaż 1,3 TWh energii o wartości nieco ponad  939 mln zł.
  • 12 grudnia (czwartek) o wsparcie o wartości 285 mln zł będą mogły ubiegać się duże elektrownie wodne. Przewidziano zakup do blisko 600 GWh energii.
  • Na 13 grudnia (piątek) zaplanowano aukcję dla dużych biogazowni rolniczych. Do sprzedania w tym koszyku jest 1,17 TWh o wartości do 678,6 mln zł.

Przypominamy, że sesje aukcji każdorazowo odbywają się w godzinach 8:00-18:00. W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli dotyczą one różnych instalacji OZE. Warunkiem jest by każda z tych instalacji spełniała parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, aukcji nie rozstrzyga się.

Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji podaje do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Urzędu) informacje o wynikach aukcji. Trzeciego grudnia Prezes URE ogłosił już wyniki dwóch pierwszych tegorocznych aukcji przeprowadzonych w ostatnich dniach listopada. Wyniki kolejnych aukcji regulator będzie publikował sukcesywnie i niezwłocznie po ich rozstrzygnięciu.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 05.12.2019
Data modyfikacji : 05.12.2019

Opcje strony

do góry