Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki spotkał się z Przewodniczącym amerykańskiej Federalnej Komisji ds. Regulacji Energetyki

4 grudnia w Urzędzie Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie poświęcone między innymi sposobom wykrywania i zapobiegania manipulacjom na rynku energii, rozwojowi sektora LNG w USA i Europie oraz odnawialnym źródłom energii.

- Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia REMIT i dotychczasową praktykę polskiego regulatora w zakresie ich wdrażania, a także rosnące znaczenie obrotu energią na rynku hurtowym, możliwość wymiany doświadczeń z naszym amerykańskim odpowiednikiem jest nie do przecenienia - powiedział Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. - Ze szczególną uwagą monitorujemy zmiany cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz zachowania uczestników rynku pod kątem wystąpienia zjawisk, które mogłyby wyczerpywać znamiona manipulacji lub próby manipulacji - dodał.

 

 

- Bardzo się cieszę na dialog z polskim regulatorem i możliwość dzielenia się naszymi doświadczeniami. Nadzór nad dostarczaniem bezpiecznej, niedrogiej i niezawodnej energii konsumentom, którzy mają zaufanie do naszej pracy, ma fundamentalne znaczenie. Biorąc pod uwagę, że dziś ogromnie ważne są zagadnienia na styku energetyki i bezpieczeństwa, skupiamy się również na zaspokojeniu podstawowych potrzeb odbiorców energii w tym zakresie - powiedział Neil Chatterjee, Przewodniczący Federalnej Komisji ds. Regulacji Energetyki (Federal Energy Regulatory Commission, FERC).

 

Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najlepszych praktyk i zwiększania skuteczności działań regulatorów w świetle zmieniającego się otoczenia rynkowego i rosnących wyzwań związanych m.in. z globalną polityką klimatyczną.

Urząd Regulacji Energetyki należy do międzynarodowej organizacji ERRA (Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki, Energy Regulators Regional Association), która stanowi platformę wymiany doświadczeń i umożliwia członkom dostęp do aktualnej wiedzy i praktyki innych organów regulacyjnych na całym świecie.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 04.12.2019
Data modyfikacji : 04.12.2019

Opcje strony

do góry