Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8561,Prezes-URE-oglasza-wyniki-pierwszych-tegorocznych-aukcji-na-sprzedaz-energii-ele.html
24.04.2024, 09:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłasza wyniki pierwszych tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

W dniach 25 i 26 listopada br. odbyły się dwie pierwsze z tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dedykowane instalacjom już istniejącym (tzw. aukcje migracyjne dla instalacji przechodzących z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego).

W pierwszej - oznaczanej jako AZ/1/2019 - mogli wziąć udział wytwórcy energii w instalacjach biomasowych i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Aukcja ta nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas tej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

W drugiej aukcji - AZ/2/2019 - mogli wziąć udział wyłącznie wytwórcy energii elektrycznej w istniejących biogazowniach rolniczych (w tym z wysokosprawnej kogeneracji) o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Do aukcji zgłoszono 3 oferty,  przy czym zwycięskie oferty dotyczyły dwóch instalacji zgłoszonych przez dwóch wytwórców - zadziałała tu bowiem reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję tę wygrali uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii objętej wszystkimi ofertami.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji AZ/2/2019 sprzedano blisko 220 GWh energii elektrycznej o wartości prawie 138 mln zł. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 617,50 zł/MWh, natomiast maksymalna cena sprzedaży wniosła 633,90 zł/MWh. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać zakontraktowana w tej aukcji wynosiła ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

Wyniki kolejnych aukcji Prezes URE będzie publikował sukcesywnie i niezwłocznie po ich rozstrzygnięciu.

Więcej o wynikach aukcji w Informacjach Prezesa URE w sekcji Aukcje OZE-Ogłoszenia oraz na stronie BIP w zakładce Aukcje OZE.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

Data publikacji : 03.12.2019
Data modyfikacji : 03.12.2019

Opcje strony