Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8553,Klienci-Hermes-Energy-Group-nie-bedzie-przerw-w-dostawie-energii-elektrycznej-i-.html
24.04.2024, 11:38

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Klienci Hermes Energy Group: nie będzie przerw w dostawie energii elektrycznej i gazu

Firma kończy działalność na rynku gazu i energii. Jednak dostawy tych mediów do odbiorców będą odbywać się bez zakłóceń.

Hermes Energy Group (HEG) - niezależny sprzedawca energii elektrycznej i gazu - poinformował Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej i gazu z dniem 30 listopada br.

Światło nie zgaśnie, kaloryfery nie będą zimne

Dla klientów HEG zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę nie stanowi żadnego zagrożenia, ponieważ - zgodnie z obowiązującymi przepisami - od 1 grudnia zostaną oni objęci tzw. systemem sprzedaży rezerwowej (awaryjnej). Ustawodawca przewidział bowiem rozwiązania systemowe, które gwarantują odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii elektrycznej lub gazu.

Dotychczasowi klienci HEG nie muszą podejmować zatem żadnych działań, aby zapewnić ciągłość dostaw energii lub gazu. Procesem uruchamiania sprzedaży rezerwowej zarządza dystrybutor, przełączając klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego, którego odbiorcy wskazali w umowie. Jeśli zaś w umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy to taką funkcję na rynku gazu dla odbiorców przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa będzie pełnił PGNIG Obrót Detaliczny, na rynku energii zaś – tzw. sprzedawca z urzędu.

Warto wiedzieć:

  • przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00  - 15:00;
  • na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacji dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych. Wśród nich Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych.

Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje sytuację na rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu ze szczególnym uwzględnieniem interesów odbiorców końcowych.

Data publikacji : 29.11.2019
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony