Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8534,Ogloszenie-o-aukcji-CHP-w-2019-r.html
2020-09-23, 21:46

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o aukcji CHP w 2019 r.

Na stronie BIP Urzędu w zakładce Kogeneracja-Aukcje CHP-Ogłoszenia i wyniki aukcji  oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce Efektywność Energetyczna i Kogeneracja-Aukcje CHP opublikowane zostały Ogłoszenie o aukcji na premię kogeneracyjną nr ACHP/1/2019 oraz Regulamin aukcji na premię kogeneracyjną.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu aukcja zostanie przeprowadzona w dniach 17 - 20 grudnia 2019 r.

Data publikacji : 14.11.2019
Data modyfikacji : 14.11.2019

Opcje strony