Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8532,Stosowanie-wybranych-przepisow-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-objetych-t.html
2021-12-04, 02:38

Strona znajduje się w archiwum.

Stosowanie wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”

W związku z informacją Ministra Energii w przedmiocie oceny zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524), zachęcamy do zapoznania się z informacją Prezesa URE nr 82/2019 w sprawie możliwości stosowania wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”.

Data publikacji: 13.11.2019
Data modyfikacji: 13.11.2019

Opcje strony