Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stosowanie wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”

W związku z informacją Ministra Energii w przedmiocie oceny zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524), zachęcamy do zapoznania się z informacją Prezesa URE nr 82/2019 w sprawie możliwości stosowania wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą”.

Data publikacji : 13.11.2019
Data modyfikacji : 13.11.2019

Opcje strony

do góry