Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany sprzedawców gazu - stan na koniec III kwartału 2019 r.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Analiza danych została przeprowadzona na podstawie ankiet kwartalnych, zebranych od OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec lat 2011 - 2018 oraz trzech kwartałów 2019 r.

Wykres zmian sprzedawcy nie obejmuje uruchomionej na rzecz odbiorców sprzedaży awaryjnej (rezerwowej)

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca III kw. 2019 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg:   W 1-4     W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP     Razem    

liczby odbiorców

218 976

7606

1822

258

70

19

11

33

228 795

układów pomiarowych

253 604

11538

2210

290

72

22

11

41

267 788 

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą ilość podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem III kw. 2019 r. 148 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 81 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Data publikacji : 13.11.2019
Data modyfikacji : 13.11.2019

Opcje strony

do góry