Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8522,Sredniowazone-ceny-energii-elektrycznej-na-rynku-hurtowym-w-pazdzierniku-2019.html
25.05.2024, 11:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w październiku 2019

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 81/ 2019, w sprawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w październiku 2019, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Data publikacji : 08.11.2019
Data modyfikacji : 08.11.2019

Opcje strony