Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8451,Srednia-cena-energii-elektrycznej-sprzedawanej-na-zasadach-innych-niz-okreslone-.html
2020-08-15, 07:25

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za III kwartał 2019 r. 213,60 zł/MWh

 

Szczegóły znajdują się Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 76/2019

Data publikacji : 14.10.2019
Data modyfikacji : 14.10.2019

Opcje strony