Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje w zakresie rabatów, mnożników i współczynników sezonowych do taryf na przesyłanie paliw gazowych

W dniu 14 października 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29) dla taryf na przesyłanie paliw gazowych, w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A.

Konsultacje dotyczą:

  1. poziomu mnożników,
  2. poziomu współczynników sezonowych i ich obliczeń,
  3. poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG oraz
  4. rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej,

wykorzystywanych w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2021 r.

Organy regulacyjne wszystkich bezpośrednio połączonych państw członkowskich UE oraz inne zainteresowane podmioty mogą przesłać swoje stanowisko w sprawie konsultowanych zagadnień w terminie do dnia 14 grudnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej:  drg@ure.gov.pl, wpisując w tytule „Konsultacje art. 28 NC TAR – 2021”.

Warszawa, dnia 14 października 2019 r.

English version of the Consultation document

 

Data publikacji : 14.10.2019
Data modyfikacji : 13.11.2019

Opcje strony

do góry