Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8434,Sredniowazone-ceny-energii-elektrycznej-na-rynku-hurtowym-we-wrzesniu-2019.html
2022-08-19, 00:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym we wrześniu 2019

 

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 73/ 2019w sprawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Data publikacji : 10.10.2019
Data modyfikacji : 10.10.2019

Opcje strony