Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Christian Zinglersen nowym Dyrektorem ACER

W dniu 26 września Rada Administracyjna ACER mianowała Christiana Zinglersena na stanowisko dyrektora Agencji. Decyzja Rady Administracyjnej poprzedzona była pozytywnym zaopiniowaniem kandydata przez Radę Organów Regulacyjnych ACER. Christian Zinglersen obejmie stanowisko 1 stycznia 2020 r. Kadencja Dyrektora Agencji wynosi 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

Zinglersen zastąpi na stanowisku Dyrektora ACER Alberto Pototschniga, który kierował pracami Agencji od początku jej istnienia.

Celem Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) jest wspieranie organów regulacyjnych w wykonywaniu na poziomie unijnym ich zadań regulacyjnych oraz, w razie konieczności, koordynowanie ich działań.

Więcej na stronie ACER

Data publikacji : 27.09.2019
Data modyfikacji : 03.10.2019

Opcje strony

do góry