Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8391,Sredniowazone-ceny-energii-elektrycznej-na-rynku-hurtowym-w-sierpniu-2019.html
2022-08-19, 01:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w sierpniu 2019

W sekcji Komunikaty Prezesa URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 65/ 2019, która zawiera średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Data publikacji : 10.09.2019
Data modyfikacji : 10.09.2019

Opcje strony