Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych służących do obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej

Została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 64/2019, w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl  stanowiących części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Data publikacji : 06.09.2019
Data modyfikacji : 06.09.2019

Opcje strony

do góry