Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8374,Sredniowazone-ceny-energii-elektrycznej-na-rynku-hurtowym.html
2022-08-08, 03:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym

Na stronie URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 61/ 2019, która zawiera średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Data publikacji : 23.08.2019
Data modyfikacji : 23.08.2019

Opcje strony