Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym

Na stronie URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 61/ 2019, która zawiera średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Data publikacji : 23.08.2019
Data modyfikacji : 23.08.2019

Opcje strony

do góry