Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OZE w liczbach

Na stronie URE zostały zaktualizowane informacje dotyczące potencjału krajowego OZE w liczbach.

W zakładce Potencjał krajowy OZE w liczbach znajdują się m.in. informacje dot. ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2019 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz moc zainstalowana poszczególnych rodzajów instalacji OZE, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE tj. rejestr wytwórców energii w małej instalacji, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

Data publikacji : 23.08.2019
Data modyfikacji : 23.08.2019

Opcje strony

do góry