Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy system wsparcia w formie premii kogeneracyjnej dla jednostek kogeneracji

Z dniem 25 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która wprowadza nowy system wsparcia w formie premii kogeneracyjnej dla określonych jednostek kogeneracji.

W Informacji Prezesa URE nr 59/2019 przedstawione zostały zasady funkcjonowania systemu wsparcia w formie premii kogeneracyjnej, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego wsparcia.

Załącznikami do Informacji Prezesa URE nr 59/2019 są:

  • przykładowy wzór wniosku o dopuszczenie do aukcji CHP,
  • przykładowy wzór oświadczenia  dot. podjęcia decyzji inwestycyjnej,
  • przykładowy wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Data publikacji : 07.08.2019
Data modyfikacji : 07.08.2019

Opcje strony

do góry