Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8353,Korekta-rocznych-kosztow-osieroconych-i-rocznych-kosztow-powstalych-w-jednostkac.html
2020-07-12, 04:46

Strona znajduje się w archiwum.

Korekta rocznych kosztów osieroconych i rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2018 rok

W ramach realizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej Prezes URE dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2018 r. dla wytwórców objętych tą ustawą i uczestniczących w 2018 r. w programie pomocy publicznej. Rozlicznie dotyczy następujących podmiotów objętych ustawą:

  • Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.
  • Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
  • CEZ Chorzów S.A.
  • Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.

Szczegóły w Informacji Prezesa URE nr 56/2019 w sprawia korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2018 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 06.08.2019
Data modyfikacji : 06.08.2019

Opcje strony