Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wysokość kosztów osieroconych na 2020 r.

W Informacji Prezesa URE nr 52/2019 zostały podane zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2020 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej (Elektrownia Pątnów II, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, CEZ Chorzów, Elektrociepłownia „Zielona Góra”), na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 52/2019.

Data publikacji : 24.07.2019
Data modyfikacji : 24.07.2019

Opcje strony

do góry