Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stosowanie przez przedsiębiorstwa energetyczne art. 9 ust. 6a ustawy o giełdach towarowych w świetle zakazów wynikających z rozporządzenia REMIT oraz obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej

W związku z nowelizacją ustawy o giełdach towarowych, która weszła w życie 21 kwietnia 2018 r.  i umożliwiła, w zakresie zawierania transakcji na rynku TGE S.A., reprezentowanie przez jeden podmiot pozostałych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwrócił większą uwagę na działania uczestników hurtowego rynku energii na TGE S.A. w kontekście nałożonych na Regulatora obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT. Prezes URE podkreśla, że zastosowanie przedmiotowego rozwiązania przez grupy kapitałowe, w skład których wchodzą przedsiębiorstwa energetyczne, nie zwalnia tych przedsiębiorstw (uczestników rynku) z obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia REMIT, w tym przewidzianego tymi przepisami obowiązku przestrzegania zakazów manipulacji na rynku, próby manipulacji na rynku oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej.

Ponadto ww. zmiany nie mają wpływu na sposób wykonania przez zobowiązane podmioty obliga giełdowego.

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2019, w której Prezes Urzędu zwraca uwagę na najważniejsze aspekty tej sytuacji.

Data publikacji : 10.07.2019
Data modyfikacji : 10.07.2019

Opcje strony

do góry