Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2019 roku

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Prezes URE informuje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W I kwartale 2019 r. cena ta wyniosła 241,81 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania cen, znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 43/2019  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2019 roku.

Data publikacji : 28.06.2019
Data modyfikacji : 28.06.2019

Opcje strony

do góry