Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8300,Wzor-sprawozdania-kwartalnego-podmiotu-realizujacego-Narodowy-Cel-Wskaznikowy-do.html
2020-07-12, 20:55

Strona znajduje się w archiwum.

Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy dotyczący paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych

Na stronie internetowej Ministerstwa Energii opublikowany został wzór sprawozdania kwartalnego, określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1113), w wersji edytowalnej do wypełnienia.

Przypominamy, że termin na przekazanie Prezesowi URE przedmiotowego sprawozdania wynosi do 30 dni po zakończeniu kwartału,  zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155). 

Link do strony Ministerstwa Energii zawierający wzór sprawozdania: www.gov.pl/energia/biokomponenty-i-biopaliwa-ciekle.

Data publikacji : 26.06.2019
Data modyfikacji : 26.06.2019

Opcje strony