Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cofnięcie koncesji na obrót energią elektryczną spółce Pulsar Energia

20 maja 2019 r. została wydana decyzja o cofnięciu koncesji na obrót energią elektryczną przedsiębiorcy Pulsar Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania odbiorców o fakcie wydania przez Prezesa URE decyzji o cofnięciu koncesji oraz skutkach tej decyzji. Obowiązek ten wynika z postanowień decyzji o udzieleniu koncesji, które aktualnie obowiązują przedsiębiorcę, w tym m.in. z zapisu, zgodnie z którym koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzanie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 42/2019 w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców.

 

 

Data publikacji : 25.06.2019
Data modyfikacji : 25.06.2019

Opcje strony

do góry