Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8290,Aktualizacja-dokumentow-dla-systemow-FITFIP.html
2020-09-27, 03:33

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja dokumentów dla systemów FIT/FIP

Informujemy, że z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1001), na stronie internetowej Urzędu, w sekcji OZE-Systemy FIT/FIP- Podstawowe informacje i wzory opublikowano nowe wersje wzorów dokumentów i informacji dotyczących systemów FIT/FIP.

Prosimy o stosowanie nowych wzorów.

Systemy FIT/FIP - Podstawowe informacje i wzory

 

Data publikacji : 14.06.2019
Data modyfikacji : 14.06.2019

Opcje strony