Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8286,Informacja-dla-podmiotow-zamierzajacych-korzystac-z-systemow-wsparcia-CHP-w-spra.html
2024-02-24, 04:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla podmiotów zamierzających korzystać z systemów wsparcia CHP w sprawie pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” jednostki kogeneracji

W Informacji nr 41/2019 Prezes URE przedstawił szczegółowe wyjaśnienia w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” zdefiniowanego w art. 2 pkt 12 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2019

 

Data publikacji : 13.06.2019
Data modyfikacji : 13.06.2019

Opcje strony