Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną wersją Zbioru praw konsumenta paliw gazowych

Poradnik adresowany jest do konsumentów pobierających paliwa gazowe z sieci dystrybucyjnej. Jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany w ślad za zmianami uwarunkowań prawnych i gospodarczych. Pierwsze wydania Zbioru praw konsumenta paliw  gazowych oraz  Zbioru praw konsumenta energii elektrycznej zostały opracowane w 2013 r., w wyniku współpracy Prezesa URE i Prezesa UOKiK na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych stanowi kompendium wiedzy dla odbiorców paliw gazowych i zawiera praktyczne informacje, dotyczące zarówno praw odbiorców, jak i funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy paliw gazowych.

W poradniku znajdziemy m.in. następujące zagadnienia:

 • Informacje ogólne na temat praw przysługujących konsumentom
 • Obowiązki dystrybutora a prawa konsumenta
 • Zasady zawierania umów oraz umowy kompleksowej
 • Sprzedaż rezerwowa – bezpieczne rozwiązanie w przypadku zaprzestania świadczenia usługi sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę
 • Rozwiązywanie umów − warunki i sposoby
 • Prawo do wyboru sprzedawcy
 • Zmiana sprzedawcy paliw gazowych – krok po kroku
 • Oferty sprzedaży – czyli na co konsument winien zwrócić szczególną uwagę przy zmianie sprzedawcy paliw gazowych
 • Taryfy, Faktury i płatności
 • Rozliczenia, zasady korygowania wystawionych faktur, układy pomiarowe
 • Reklamacje w sprawie dostarczania i standardów jakościowych paliw gazowych
 • Polubowne rozstrzyganie sporów
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe

Szczególną uwagę konsumentów zwracamy na nowe treści dotyczące Sprzedaży rezerwowej, czyli procedury stosowanej w przypadku zaprzestania świadczenia usługi przez dotychczasowego sprzedawcę, a także nowych obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych przedstawiających konsumentom informacje na fakturze.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Data publikacji : 04.06.2019
Data modyfikacji : 06.06.2019

Opcje strony

do góry