Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8245,Zmiany-sprzedawcy-energii-elektrycznej-od-XII-2007-r-do-III-2019-r.html
27.05.2024, 00:25

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od XII 2007 r. do III 2019 r.

W marcu 2019 w grupie taryfowej G odnotowano 5 384 zmian sprzedawcy energii. W tym samym miesiącu wśród odbiorców grup taryfowych A,B,C liczba zmian sprzedawcy wyniosła 394.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec marca 2019 r. wyniosła 207 565, a więc zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 6 560, co stanowi wzrost o 3,3%.

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec marca 2019 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 619 302, a więc zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 14 690, co stanowi wzrost o 2,4%.

 

 

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do III 2019 r.

Data publikacji : 20.05.2019
Data modyfikacji : 20.05.2019

Opcje strony