Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy system wsparcia w formie premii gwarantowanej dla jednostek kogeneracji

25 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która wprowadza nowy system wsparcia w formie premii gwarantowanej dla określonych rodzajów jednostek kogeneracji. Przepisy ustawy zostały zmienione nowelizacją, która weszła w życie w dniu 20 marca 2019 r.

W Informacji Prezesa URE nr 35/2019 przedstawione zostały zasady funkcjonowania systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej, w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego wsparcia.

Data publikacji : 20.05.2019
Data modyfikacji : 20.05.2019

Opcje strony

do góry