Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek składania informacji dotyczących zawartych umów, na podstawie których sprzedawana jest energia elektryczna na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne

Prezes URE przypomina o obowiązku składania informacji i danych dotyczących zawartych umów, na podstawie których sprzedawana jest energia elektryczna na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej.

W celu standaryzacji przekazywanych informacji został przygotowany formularz sprawozdawczy - Formularz W1 wraz z objaśnieniami.

Wypełniony Formularzy W1 należy przesłać w formie elektronicznej w formacie excel na adres: art49a@ure.gov.pl oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

 

Szczegóły wraz z formularzem i objaśnieniami w Informacji nr 34/2019

Data publikacji : 15.05.2019
Data modyfikacji : 16.05.2019

Opcje strony

do góry