Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w I kwartale 2019 r.

 

W Informacji nr 33/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyniosła 96,11 zł/MWh.

Średnie ceny zakupu w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki

Data publikacji : 14.05.2019
Data modyfikacji : 16.08.2019

Opcje strony

do góry