Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8223,Wykaz-odbiorcow-przemyslowych.html
2021-12-04, 03:21

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz odbiorców przemysłowych

Działając na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE opublikował jednolity tekst wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE w terminie do 30 listopada 2018 r. Szczegóły znajdują się w Informacji nr 29/2019.

Data publikacji: 30.04.2019
Data modyfikacji: 30.04.2019

Opcje strony