Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8189,Wskazniki-majace-zastosowanie-przy-wykorzystaniu-modelu-ustalania-zwrotu-z-kapit.html
26.05.2024, 13:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wskaźniki mające zastosowanie przy wykorzystaniu modelu ustalania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

W informacji nr 27/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła:

  1. średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa w 2018 r. „Cs” = 38,72 zł/GJ;
  2. średnia jednostkowa stawka przesyłowa we wszystkich systemach ciepłowniczych dla przedsiębiorstw koncesjonowanych w 2018 r. „Cs” = 17,70 zł/GJ;
  3. wskaźnik zmian jednostkowych kosztów stosowanych paliw przez przedsiębiorstwa koncesjonowane wytwarzające ciepło „k” = 11,88 %;
  4. wskaźnik zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych przedsiębiorstw koncesjonowanych „k” = 5,72 %;
  5. udział kosztów paliwa w kosztach wytwarzania ciepła ogółem koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwarzających ciepło „z” = 0,4396;
  6. udział kosztów strat ciepła w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem przedsiębiorstw koncesjonowanych „z” = 0,2571.

Więcej w sekcjach:

Zasady zwrotu z kapitału

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

 

Data publikacji : 05.04.2019
Data modyfikacji : 05.04.2019

Opcje strony