Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaktualizowane instrukcje sporządzania planów rozwoju dotyczące paliw gazowych dla prawnie niewyodrębnionych OSD

Na stronie Urzędu opublikowane zostały zaktualizowane Wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe.”

Dokument stanowi instrukcję sporządzania przez prawnie niewyodrębnionych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, który podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.

Załącznikiem do części opisowej planu rozwoju, sporządzonej według wytycznych są tabele Formularze do PR małych OSD.

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania planów rozwoju dostępne są pod poniższym linkiem:

Wytyczne do planów rozwoju dla małych OSD - paliwa gazowe

Data publikacji : 19.03.2019
Data modyfikacji : 24.04.2019

Opcje strony

do góry