Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport dotyczący energii elektrycznej wytworzonej z OZE w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2018 r.

Prezes URE publikuje raport zbiorczy dotyczący energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2018 r. Publikacja raportu wynika z art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.).

Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Data publikacji : 12.03.2019
Data modyfikacji : 13.03.2019

Opcje strony

do góry