Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8097,Zaktualizowane-formularze-i-instrukcje-sporzadzania-planow-rozwoju-przez-przedsi.html
2020-07-13, 22:34

Strona znajduje się w archiwum.

Zaktualizowane formularze i instrukcje sporządzania planów rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne

 

W zakładce Energia elektryczna – Plany rozwoju opublikowane zostały dokumenty – formularze i instrukcje sporządzania planów rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem  lub dystrybucją energii elektrycznej są zobowiązane do sporządzenia, dla obszaru swojego działania, planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.

 

Dokumenty dla dużych OSD

Dokumenty dla małych OSD

 

 

Data publikacji : 18.02.2019
Data modyfikacji : 18.02.2019

Opcje strony