Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzrost pojemności magazynowych dla gazu ziemnego

 

Decyzją z dnia 14 lutego 2019 r. Prezes URE dokonał zmiany koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych przedsiębiorcy Gas Storage Poland Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie koncesji o nowe pojemności magazynowe Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo. Aktualnie pojemność magazynowa czynna KPMG Kosakowo wynosi 239,40 mln m3 (pojemność dotychczasowa 145,5 mln m3).

Zwiększenie pojemności magazynowej czynnej KPMG Kosakowo przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. W magazynach utrzymywane są zapasy handlowe oraz zapasy obowiązkowe gazu ziemnego.

Obecnie poziom pojemności magazynowych czynnych podziemnych magazynów gazu, którymi na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa URE zarządza przedsiębiorca Gas Storage Poland Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

  1. PMG „Husów” – 500 mln m3,
  2. PMG „Wierzchowice” - 1 200 mln m3,
  3. PMG „Mogilno” - 589,85 mln m3,
  4. PMG „Swarzów” - 90 mln m3,
  5. PMG „Brzeźnica” - 100 mln m3,
  6. PMG „Strachocina” - 360 mln m3,
  7. PMG „Kosakowo” - 239,40 mln m3.

Aktualna łączna pojemność siedmiu podziemnych magazynów gazu (PMG) wynosi 3 079,25 mln m3. Niezależnie od powyższego informuję, że aktualnie trwa postępowanie administracyjne dotyczące nieznacznej korekty poziomu pojemności magazynowej czynnej PMG Mogilno.

Spółka Gas Storage Poland Sp. z o.o. pełni funkcję operatora systemu magazynowania na mocy decyzji Prezesa URE do 31 maja 2022 r. Spółka ta posiada również koncesję na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych obowiązującą do dnia 31 maja 2022 r.

Data publikacji : 15.02.2019
Data modyfikacji : 15.02.2019

Opcje strony

do góry