Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Planowane inwestycje w nowe moce wytwórcze w latach 2018-2032

Opracowanie na podstawie danych od 63 przedsiębiorstw energetycznych

Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018-2032 opracowana została na podstawie ankiety Prezesa URE zapewniającej standaryzację przekazywanych informacji oraz umożliwiającą ich analizę. Obowiązek przedkładania tych danych Prezesowi URE przez spółki energetyczne wynika z zapisów ustawy Prawo energetyczne.

Opracowanie powstało na podstawie danych od 63 przedsiębiorstw energetycznych, które złożyły wypełnione ankiety według stanu na 31 grudnia 2017 r. Przedstawiono w nim wyniki analizy wszystkich zamierzeń inwestycyjnych oraz wyniki analizy planów inwestycyjnych o zaawansowanym stopniu realizacji.

Planowane łączne nakłady inwestycyjne w latach 2018-2032 w nowe moce wytwórcze w cenach bieżących wytwórcy zaplanowali na poziomie 62 161 793,5 tys. zł przy planowanej mocy zainstalowanej 11 906,4 MW. 

Opracowanie zawiera również informacje dotyczące planowanych modernizacji oraz wycofywania z eksploatacji istniejących mocy wytwórczych i przyczynach tych wycofań.

W latach 2018-2032 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych. Liczba planowanych wycofań mocy wytwórczych z eksploatacji w tym okresie wynosi około 11,8 GW.

W dokumencie przedstawiono wyniki analizy w zakresie mocy osiągalnej istniejących i planowanych jednostek wytwórczych z uwzględnieniem wszystkich technologii paliwowych, w tym energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Przedstawiono także wyniki analizy możliwości pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc w latach 2018-2032.

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że już w najbliższym czasie może zmaterializować się ryzyko braku możliwości zrównoważenia dostępnych mocy w KSE i szczytowego zapotrzebowania na moc przy zapewnieniu odpowiednich rezerw mocy w KSE.

Szczegółowe dane oraz wnioski z badania w opracowaniu: Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018-2032

Data publikacji : 30.01.2019
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry