Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowania Prezesa URE dotyczące cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego

12 prowadzonych postępowań w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy – Prawo energetyczne, który ustanawia obowiązek podejmowania działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że prowadzi obecnie 12 postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) lub obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ).

Postępowania prowadzone są na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-6 lub ust. 3a art. 33 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tj. m.in. w przypadku nie dysponowania środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe jej wykonywanie.

Poniżej wykaz podmiotów, w porządku alfabetycznym, wobec których toczą się ww. postępowania:

 • Audax Energia Sp. z o.o.,
 • Caldoris Polska Sp. z o.o.,
 • Elgas Energy Sp. z o.o. (dot. koncesji OPG),
 • Elgas Energy Sp. z o.o. (dot. koncesji OGZ),
 • Energetyka dla Domu Sp. z o.o.,
 • Energia Dla Firm S.A. (dot. koncesji OPG),
 • Energia Dla Firm S.A. (dot. koncesji OGZ),
 • Energia i Gaz Sp. z o.o.,
 • Energia Polska Sp. z o.o.,
 • Hexa Telecom Sp. z o.o.,
 • IENERGIA Sp. z o.o.,
 • Ineon Sp. z o.o. sp. k.
Data publikacji : 28.01.2019
Data modyfikacji : 28.01.2019

Opcje strony

do góry