Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8044,Obowiazek-sprawozdawczy-przedsiebiorstw-zajmujacych-sie-wytwarzaniem-dystrybucja.html
2020-07-15, 06:10

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem lub obrotem ciepłem

Do 28 lutego 2019 r. przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem lub obrotem ciepłem powinny nadesłać do URE sprawozdania z działalności za 2018 rok.

Sprawozdanie wypełnione na formularzu URE-C1 powinno być dostarczone zarówno w wersji papierowej, podpisanej przez uprawnione osoby, jak i w wersji elektronicznej. Szczegóły w załączonym piśmie Prezesa URE z 18 stycznia 2019 r. skierowanym do przedsiębiorstw.

W zakładce Biznes-Obowiązki sprawozdawcze - formularze-ciepło zamieszczone są również: wzór sprawozdania URE-C1, objaśnienia i instrukcja obsługi formularza.

Data publikacji : 21.01.2019
Data modyfikacji : 28.02.2019

Opcje strony