Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej - informacje niezbędne do prawidłowego obliczenia i wniesienia opłaty

Opłatę koncesyjną należy uiścić w terminie do 15 kwietnia 2019 roku

 

15 kwietnia każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz nadesłania formularza w sprawie tej opłaty. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2277).

Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki: 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000.

W sekcji Biznes>Opłaty dostępne są formularze w odniesieniu do poszczególnych lat, a w zakresie rozliczenia przychodu osiągniętego w 2018 r. dodatkowo udostępniona jest Broszura Informacyjna.

Data publikacji : 15.01.2019
Data modyfikacji : 15.01.2019

Opcje strony

do góry