Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kongres POWERPOL z udziałem Prezesa URE

14-15 stycznia br. w Warszawie odbywa się XIX Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, w którym uczestniczy także Prezes URE Maciej Bando.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu to: „Rok 2019. Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”. Do udziału w panelach zaproszono przedstawicieli rządu oraz reprezentantów polskich i europejskich spółek energetycznych. W debacie inauguracyjnej pt. Co się wydarzy w energetyce w 2019 roku – perspektywa rządu i przedsiębiorstw, poza Prezesem URE udział wzięli: Tomasz Dąbrowski – wiceminister energii; Mateusz Aleksander Bonca – prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.; Dorota Dębińska-Pokorska – partner w PwC Polska; Wojciech Drożdż – wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki ENEA Operator Sp. z o.o.; Kazimierz Kujda – prezes zarządu NFOŚiGW; Marcin Lewandowski – członek zarządu Grupy GPEC; Igor Wasilewski – prezes zarządu PERN S.A.

Zaproszeni do dyskusji goście rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach polskiej energetyki w nowym roku. Prezes URE zwrócił uwagę na potrzebę nowelizacji ustawy o cenach energii.

Podczas spotkania paneliści rozmawiali także o trendach wpływających na kształt strategii energetycznej, elektromobilności i paliwach alternatywnych, o programie „Czyste powietrze” oraz o Pakiecie Zimowym.

Nadchodzący rok będzie bardzo ważny, jeśli chodzi o usytuowanie regulatorów. Mam tu na myśli zapisy Pakietu Zimowego. Będzie to szczególnie istotne dla polskiego rynku -  zaznaczył Prezes Bando.

Wśród wielu tematów poruszanych podczas Kongresu znalazły się ponadto: rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy, system wsparcia dla kogeneracji, efektywność energetyczna, priorytety w rozbudowie sieci dystrybucyjnej oraz wyzwania związane z innowacyjnością.

Kongres został objęty Honorowym Patronatem Prezesa URE.

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 14.01.2019

Opcje strony

do góry