Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8036,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-niepodlegajaca-obowiazkowi-publiczne.html
2020-09-21, 12:22

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za IV kwartał 2018 r. 180,25 zł/MWh. Zwracamy uwagę, że istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem czasowym. W konsekwencji ww. przedstawiona cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych.

Dla porównania - cena ta za III kwartał 2018 r. wyniosła 183,69 zł/MWh.

Szczegóły znajdują się Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2019

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 14.01.2019

Opcje strony