Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ważna informacja dla klientów Energii dla firm S.A.

Na stronie internetowej URE została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 6/2019 w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Energii dla firm S.A.

Prezes URE informuje klientów Energii dla firm S.A., że na stronie internetowej https://www.energiadlafirm.pl/ Syndyk Masy Upadłości Energii dla firm S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zamieścił postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Energii dla Firm wraz z informacją dla klientów Energii dla Firm, co do możliwości dochodzenia ich roszczeń.

Do informacji Prezesa URE dołączone są:

  1. postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 grudnia 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Energii dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie,
  2. zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości,
  3. wzór zgłoszenia wierzytelności. 

Więcej szczegółów w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2019

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 13.02.2019

Opcje strony

do góry