Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8008,Obowiazek-przekazywania-Prezesowi-URE-sprawozdan-rocznych-przez-operatorow-syste.html
25.05.2024, 10:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek przekazywania Prezesowi URE sprawozdań rocznych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych

Informację za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. należy złożyć w do 30 stycznia br.

Operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie roczne zawierające:

  1. informacje o:
  • łącznej ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy OZE, wprowadzonej przez prosumenta do sieci,
  • łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, która została wytworzona z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
  1. wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wprowadzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej przez poszczególnych wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji,
  2. wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej

- w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

Informację za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. należy złożyć w terminie do 30 stycznia br. oraz sukcesywnie w kolejnych latach.

Szczegóły i wzór formularza w sekcji Biznes-Obowiązki sprawozdawdze-formularze

 

Data publikacji : 09.01.2019
Data modyfikacji : 04.02.2019

Opcje strony