Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego przez klientów Energetycznego Centrum S.A.

Termin wyznaczony na dokonanie zgłoszenia wierzytelności do Sędziego – komisarza SSR upływa z dniem 16 stycznia 2019 r.

Prezes URE przypomina, że klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości Spółki tj. 2 grudnia 2018 r., uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła, mogą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu wobec Spółki w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe, tj. w ramach zgłoszenia wierzytelności kierowanego do Sędziego-komisarza.

Wzór zgłoszenia wierzytelności oraz więcej szczegółów znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 5/2019.

Data publikacji: 03.01.2019
Data modyfikacji: 17.01.2019

Opcje strony

do góry