Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od 3 do 12 stycznia – składanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy

Prezes URE przypomina, że wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW są obowiązani zgłosić taką jednostkę do certyfikacji ogólnej. Obowiązek ten wynika z art. 11 ustawy o rynku mocy.

Proces certyfikacji ogólnej w 2019 r. rozpocznie się w dniu 3 stycznia 2019 r., a wnioski o wpis do rejestru rynku mocy będzie można składać jedynie do 12 stycznia 2019 r.

Proces certyfikacji ogólnej prowadzony jest przez operatora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej w 2019 r. został ogłoszony przez PSE S.A. i jest dostępny pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-ogolna.

Więcej w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2019.

Data publikacji : 03.01.2019
Data modyfikacji : 14.01.2019

Opcje strony

do góry