Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7976,Stopa-wolna-od-ryzyka-w-I-kwartale-2019-r.html
2020-07-15, 08:12

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2019 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, przedkładanych do zatwierdzenia w I kwartale 2019 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,212%.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2019.

 

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w I kwartale 2019 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,213%.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2019.

 

Data publikacji : 02.01.2019
Data modyfikacji : 10.01.2019

Opcje strony